شماره همراه ۰۹۱۳۳۶۹۸۵۶۱
پست الکترونیک tahaansari.ir@gmail.com
آدرس خیابان چهارباغ بالا،کوچه شهید رییسی، ساختمان ۱۱۷

فقط یک برنامه نویس موفق است که معنای ۵۴ ساعت بیداری و کار مداوم را درک میکند.